Author: Daniel Waugh

Fógraíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) Sluachorraíl Náisiúnta ar son Mhaoiniú Poiblí an Ardoideachais

Inniu, fógraíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) go reáchtálfar sluachorraíl náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an 4ú Deireadh Fómhair. Tá AMLÉ ag cur in iúl gur cheart don Rialtas gníomhaíocht láithreach a chur i bhfeidhm chun infheistíocht a dhéanamh i maoiniú poiblí an ardoideachais, agus i scéimeanna deontais i mbuiséad 2018. Tá AMLÉ ag súil go mbeidh breis is 5,000 i láthair ag an shluachorraíl. Tá AMLÉ ag iarraidh ar Chomhchoiste an Oireachtais cinneadh stairiúil fadtéarmach a dhéanamh maidir chun infheistíocht a dhéanamh in eiseamláir ardoideachais a mhaoineofaí go poiblí, mar a leagadh amach i dtuairisc...

Read More

USI Announces National Demonstration For Publicly Funded Higher Education

The Union of Students in Ireland (USI) is today announcing a national demonstration to be held on October 4th in Dublin. USI is demanding immediate action to be taken by Government to invest in publicly-funded higher education and for greater grant investment in Budget 2018. The demonstration is expected to draw over 5,000 students. USI is calling on the Joint Oireachtas Committee on Education and Skills to make a historic long-term decision to invest in a publicly-funded third level education model, as outlined in the the Cassells report – a report published over 15 months ago on higher education...

Read More

Cuireann AMLÉ fáilte roimh an bhreithiúnas i gcás Ibrahim Halawa agus roimh a thuras sábháilte abhaile

‘Níor cheart go mbeidh ar mhac léinn ar bith maireachtáil trí thromluí mar seo’, a deir AMLÉ Inniu, chuir Aontas na Mac Léinn in Éirinn fáilte roimh an bhreithiúnas a d’fhógair an chúirt Éigipteach a chuir deireadh leis na cúisimh uile in éadan Ibrahim Halawa. Tá AMLÉ ag éileamh gur cheart go mbeidh Ibrahim Halawa ar ais in Éirinn chomh luath agus is féidir. Tráchtann an tAontas freisin nár cheart go mbeidh ar mhac léinn ar bith eile maireachtáil trí thromluí mar seo. Mar a dúirt Leas-Uachtáran AMLÉ, Síona Ní Chatháil: ‘Bhí mic agus iníonacha léinn ar fud na...

Read More

Seoltar an Feachtas Náisiúnta do Mhúinteoirí faoi Oiliúint ag Aontais Éagsúla

Sheol Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) feachtas in éineacht le ceardchumainn éagsúla (TUI, ASTI, INTO agus ICTU) a éilíonn coinníollacha oibre níos fearr do mhúinteoirí faoi oiliúint agus iad ar thaithí oibre. Éilíonn na haontais gur cheart go bhfaighidh na múinteoirí faoi oiliúint tacaíocht airgid agus iad ar thaithí oibre, chun costais thaistil, lóistín, ábhar agus bia a chlúdú, nithe atá níos costasaí ná ariamh mar gheall ar an ardú i gcostais mhaireachtála na mac léinn, rud a dhéanann dochar do mhic léinn. Iarrann an feachtas ar mhúinteoirí faoi oiliúint agus múinteoirí nua-cháilithe suirbhé giortach a líonadh...

Read More

USI Condemns Dublin City Councillor’s Vote Preventing Student Accommodation Planning During Crisis

The Union of Students in Ireland (USI) today condemns a vote by Dublin City Councillors last night for applicants to submit evidence demonstrating that there is not an over-concentration of student accommodation within an area, including a map showing all such facilities, from 0.25km to 1km of a proposal in Dublin. Speaking after the vote, USI Deputy President Síona Cahill, ‘In short, this will negatively impact future developments of student accommodation in Dublin. The National Student Accommodation Strategy by the Department of Education and Skills has projected that the number of bed spaces for students may increase by 15,000...

Read More