Select Page

Tá an Coiste Cultúrtha mar fho-choiste de chuid Comhairle Náisiúnta AMLÉ ina dtagann oifigigh lánaimseartha, oifigigh pártaimseartha agus mic léinn traidisiúnta le chéile le feachtais agus imeachtaí a reáchtáil agus le cúrsaí Gaeilge a phlé i gcomthéacs náisiúnta agus áitiúil. Buaileann an Coiste le chéile gach sé seachtaine agus cruthaíonn baill an choiste polasaí don Chomhdháil Náisiúnta le ról an LU don Ghaeilge a fhorbairt agus le polasaí Gaeilge in AMLÉ a threisiú. Feidhmíonn an coiste go dátheangach agus cuirtear fáilte roimh éinne pé caidheán Gaeilge atá acu fad is atá siad tiománta don Ghaeilge agus cur chun cinn na Gaeilge. Bíonn ionadaíocht ó choláistaí sna sé chontae ar an gCoiste le caidreamh chomhtuisceanach a chruthú idir mic léinn ó dheas agus ó thuadh.

 

An Coiste Cultúrtha is a sub-committee of USI National Council where full-time officers, part-time officers, and traditional students come together to run campaigns, events and to discuss the Irish language in national and local contexts. The Coiste meets every six weeks and members create policy for USI National Congress to develop the role of Leas-Uachtarán don Ghaeilge and to strengthen current Irish language policy in USI. The Coiste is run bilingually and is open to all members of USI no matter their standard of Irish, once they are dedicated to promotion of the language. The Coiste has representatives from colleges in the North to create a link between students in the South and those in the North.