Select Page

Irish Language

GA 1 Seimineár Gaeilge/ Irish Language Seminar

Molta ag Leas Uachtarán na Gaeilge

 

Aithníonn an Chomhdháil:

An tábhacht a bhaineann le Cumainn Ghaelacha ar dul chun cinn na Gaeilge, agus in úsáid na

Gaeilge i gColáistí tríú leibhéal ar fud na tíre.

 

Sainordaíonn an Chomhdháil:
Leas-Uachtarán Ghaeilge seimineár bhliantúil a heagrú, i bpáirt le heagraíochtaí eile, agus Roinn

na dTeangacha in Institiúidí Oideachais, agus béim speisialta a chuir in earnáil na Gaeilge, Meáin na Gaeilge, agus gníomhaíocht i saol na Gaeilge.

 

Congress Notes:

The importance that Cumann Gaelacha have in the usage, and promotion of Irish in 3rd level institutions across the country.

 

Congress Mandates:

The LU Gaeilge to organise an annual seminar, in conjunction with other organisations, and Language Departments in Educational Institutions, 3rd Level Students, with special emphasis on the Irish Language sector, Irish Language Media, and Irish Language Activism. 

 

 

GA 2 Comhdháil na Mic Léinn Ceilteach/  Celtic Students Conference

Molta ag Leas Uachtarán na Gaeilge

 

Aithníonn an Chomhdháil:

An tábhacht a bhaineann le comhoibriú le grúpaí seachtrach ach go háirithe NUS Alba agus NUS

Cyrmu, i gcur chun cinn na teanga

 

Sainordaíonn an Chomhdháil:

Leas-Uachtarán na Gaeilge, obair leis na grúpaí seachtrach seo, chun smaointe a roinnt, chun

comhdháil na Mic Léinn Ceilteach a thabhairt go hÉireann don chéad uair, agus chun na Cumann

Gaelacha a bheidh lárnach san obair seo ar fad.

Congress Notes:

The importance that collaborations with external organisations, in particular NUS Alba and NUS Cyrmu, in the development of the Irish Language.

 

Congress Mandates:

The LU Gaeilge to work with these external organisations, to share ideas, to bring the Celtic Language Conference to Ireland for the first time ever, and to ensure that Irish Language societies are central in all this work.

 

GA 3 Gaeltacht Fees

Proposed by Gaeilge working group

 

Congress notes

The publication of An Chomairle Mhúintoireachta’s report of the Gaeltacht Placement Working

Group, and the consistent focus on the importance of Gaeltacht placement to Student Teacher’s

experience.

 

Congress Further Notes

The reports recommendations as regard to the funding of this aspect of a student teachers training,

and the Socio-economic barrier that has been created as a result of the decision to withdraw

Government funding, and as a result students must incur upwards of €1,500 in fees to partake in

Gaeltacht placements.
Congress Mandates
The Vice-President for AAQA and Leas-Uachtarán Gaeilge to lobby the department of Education and
Skills to implement the recommendations of this report.

GA 4 Seachtain na Gaeilge

Proposed by Gaeilge working group

Congress notes

The importance social events have on the ability for student to practice, and use whatever Irish

they have.

 

Congress Mandates:

The LU Gaeilge to organise an annual Seachtain na Gaeilge festival, in conjunction with Conradh

na Gaeilge, in the last week of February, as a special stand alone event prior to the National Seachtain na Gaeilge.