Select Page
This content was first published 10 years ago and may be superseded by events or new information. Please bear this in mind when evaluating this news article.

Tá Seachtainí na bhFreisir faoi lán-seol. Thosaigh siad seachtain ó shin le lá na gClub i Ollscoil na hÉireann Gaillimh (OÉG), áit a fuair siad scata mór baill. An tseachtain seo tá seachtainí na Tríonóide agus Coláiste na hOllscoile BÁC ar siúl, leis an cuid eile acu ar siúl sna seachtainí amach romhainn, i gCorcaigh, Sligeach agus go leor eile.

Sna seachtainí seo earcaíonn na Cumainn Gaelaigh na baill a bheas acu agus a chabhróidh leo dul i mbun ócáidí i gcaitheamh na bliana. Is iad na baill a fhaigheann na cumainn ag tús na bliana na daoine a bheas siad ag braith orthu, don chuid is mó, tríd an bhliain ar fad.

Chomh maith céanna áfach, tá deis iontach á ghlacadh acusiúd a thagann leis na cumainn le linn na míosa seo. Bídís sa chéad bliain nó sa bhliain deireanach, tá siad ag glacadh ballraíocht le pobal faoi leith sa choláiste – Pobal na Gaeilge. Gan trácht ar na rudaí difiriúla a bheas ar siúl ag an cumainn tá go leor ócáidí náisiúnta a bheas ar siúl chomh maith mar shampla; Traenáil na gCumann agus Oireachtas na Gaeilge.

Gan dabht agus an bliain ag dul ar aghaidh beidh na hAontais éagsúla ann chun cabhrú le scoláirí, agus Oifigigh Gaeilge in an-chuid coláistí ó thaobh na teanga de. Anuas ar sin fós tá a dtacaíocht féin ag na hAontais i bhfoirm Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ), agus Leas-Uachtarán don Ghaeilge mar chuid den tacaíocht sin.

Mar sin bainigí taitnimh as an tréimhse seo, ní ach an tús atá ann!

This content was first published 10 years ago and may be superseded by events or new information. Please bear this in mind when evaluating this news article.