Select Page

Tá Scéim Teanga ag AMLÉ ina leagtar amach dualgais AMLÉ agus Leas-Uachtarán don Ghaeilge an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den eagraíocht féin. Tá sé mar dhualgas ag an LU don Ghaeilge an scéim teanga a chur i bhfeidhm agus a chinntiú go bhfuil an fhoireann fheidhmiúcháin ag comhlíonadh coinníollacha na scéime. 

 

USI has an Irish language Scheme which outlines the responsibilities of USI and the Leas-Uachtarán don Ghaeilge to promote Irish within the organisational structures of USI. It is the responsibility of the LU don Ghaeilge to implement the scheme and to ensure the USI Executive Team is fulfilling the conditions of the scheme.

Read Here!